Spółka w likwidacjiWłaścicielem Centrum Praha Sp. z o.o. w likwidacji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Działalność Centrum Praha  związana jest z zarządzaniem nieruchomości Centrum Praha, która jest zlokalizowana w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26. Budynek został wybudowany z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku PKO BP SA.

Budynek jest komercyjnie wynajmowany, a środki uzyskane z tego tytułu są przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu.